Σάββατο, 11 Απριλίου 2009

Οι μικροί μας χορευτές

Στη Χορευτική μας αυτή Ομάδα συμμετέχουν 25μαθητές ηλίκίας 5 έως 8 περίπου χρονών. Είνα οι μιρκότεροι χορευτές του Σύλλόγου μας. Ακουλουθούν ειδικό, για την ηλικία τους, πρόγραμμα χορών που ως στόχο έχει την εισαγωγή στον ελληνικό χορό με μαθήματα ρυθμολογίας και εκμάθηση απλών χωρών. Διδάσκονται χορό για πρώτη χρονιά και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι ικανοποιήτικά. Τα μαθήματα για τη συγκεκριμένη ομάδα γίνονται κάθε Πέμπτη 5 έως 6 μ.μ. στην άιθουσα του Συλλόγου.
Δεν υπάρχουν σχόλια: