Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

Τελική σύνθεση του Δ.Σ.

Μετά την παραίτηση, για Προσωπικούς λόγους, του Αναπληρωτή Γραμματέα Καστανά Κων/νού, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει ως ακολουθως:

  • Κομζιάς Γεώργιος, Πρόεδρος
  • Σφυρής Γεώργιος, Αντιπρόεδρος & Ταμίας
  • Λάτσινος Χρήστος, Γραμματέας
  • Καραγιάννη Αικατερίνη, Αναπλ. Γραμματέας
  • Μουρίκης Νικόλαος Αναπληρωτής ταμίας
  • Κοτσόργιου Αικτερίνη, Μέλος
  • Μαντέλου Μαρία, Μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: