Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011

Γενική συνέλευση

                                 Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου «το Αιτωλικό» καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση το Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Συλλόγου – (Σωτηροπούλου 2 Αιτωλικό – παλιό 2ο Δημοτικό)με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός προηγούμενης χρήσης
2. Προγραμματισμός δράσεων τρέχοντος έτους

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                           η Γραμματέας


Γ.Χ.Κομζιάς                                      Κατερίνα Καραγιάννη