Κυριακή 5 Απριλίου 2009

Η 2η χορευτική Ομάδα

Στη Δεύτερη Χορευτική Ομάδα του Συλλόγου μας συμμετέχουν 20 μαθητές ηλίκίας 7 έως 9 περίπου χρονών. Ακουλουθούν ειδικό, για την ηλικία τους, πρόγραμμα χορών και ήδη διδάσκονται χορό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Τα μαθήματα για τη συγκεκριμένη ομάδα γίνονται κάθε Παρασκευή 6 έως 7 μ.μ. στην άιθουσα του Συλλόγου.
Τελική σύνθεση του Δ.Σ.

Μετά την παραίτηση, για Προσωπικούς λόγους, του Αναπληρωτή Γραμματέα Καστανά Κων/νού, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει ως ακολουθως:

  • Κομζιάς Γεώργιος, Πρόεδρος
  • Σφυρής Γεώργιος, Αντιπρόεδρος & Ταμίας
  • Λάτσινος Χρήστος, Γραμματέας
  • Καραγιάννη Αικατερίνη, Αναπλ. Γραμματέας
  • Μουρίκης Νικόλαος Αναπληρωτής ταμίας
  • Κοτσόργιου Αικτερίνη, Μέλος
  • Μαντέλου Μαρία, Μέλος