Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2009

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου και ώρα 7:οο μ.μ., στα Γραφεία του Συλλόγου, η συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ., μετά από πρόσκληση του πλειοφηφούντος συμβούλου, με θέμα ημερήσιας διάταξης ''συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.''


Οι αποφάσεις για την κατανομή των αξιωμάτων ήταν ομόφωνες και σύμφωνα με αυτές το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως εξής:

  • Πρόεδρος: Κομζιάς Γεώργιος
  • Αντιπρόεδρος: Σφυρής Γεώργιος
  • Γραμματέας: Λάτσινος Χρήστος
  • Ταμίας: Σφυρής Γεώργιος
  • Αναπλ. Γραμματέας: Καστανάς Κωνσταντίνος
  • Αναπλ. Ταμίας: Μουρίκης Νικόλαος
  • Μέλος: Κοτσόργιου Κατερίνα
  • Μέλος: Μαντέλου Μαρία

Ορίστηκαν ακόμη ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και οι Έφοροι των Τμημάτων ως εξής:

  • Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Λάτσινος Χρήστος

Έφοροι των Τμημάτων

Χορευτικού:
Μαντέλου Μαρία
Κοτσόργιου Κατερίνα

Χορωδίας:
Κομζιάς Γεώργιος
Μουρίκης Νικόλαος

Θεατρικού:
Καστανάς Κων/νος
Λάτσινος Χρίστος

Ζωγραφικής:
Σφυρής Γεώργιος
Καστανάς Κων/νος